Good Creative

Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoana fizica sau juridica interesata sa cunoasca informatii cu privire la un imobil – teren si/sau constructii.

Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul – orice persoana fizica sau juridica interesata - trebuie sa depuna la Ghiseul Unic al primariei municipiului Bacau urmatoarele:

· cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului (ghiseul 6 - Directia de impozite si taxe locale);

· actul doveditor al titlului asupra imobilului (inclusiv fisa cadastrala a imobilului)-(2 copii xerox);

· 2 planuri de incadrare in zona – vizate de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie – la scarile 1:10.000; 1:5.000; 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz;

· 2 planuri de situatie, elaborate pe suport topografic – vizate de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie – la scarile 1:2.000; 1:1.000; 1:500; 1:200; 1:100, dupa caz;

· extrasul de Carte funciara pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru operatiuni notariale privind circulatia imobiliara;

· documentele de plata a taxelor de eliberare a certificatului de urbanism si a formularului (in copie) (ghiseul 6 – Directia de impozite si taxe locale);

· certificat de rol de la Administratia financiara (ghiseul 2 – Directia de impozite si taxe locale);

· o fotografie a amplasamentului pentru care se solicita certificatul de urbanism (numai in cazul in care scopul acestuia este pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare).


laptop