Good Creative

- Cerere tip + anexa completata intregal si semnata;
- Certificat de urbanism - copie;
- Act de proprietate - în cazul constructiei de balcoane se solicita si titlul de proprietate pentru terenul în indiviziune;
- Avize - îndosariate în ordinea din certificatul de Urbanism;
- Proiect;
- Foaie de capat;
- Lista semnarii;
- Memoriu Arhitectura + referat verificator pentru constructii mai mari de P + 1;
- Memoriu Rezistenta + referat verificare si faze determinante;
- Memoriu Instalatii - electrice, termice, apa - canal;,
- Evaluare cost constructie;
- Planse desenate;
- Arhitectura
- PL. Situatie 1:200 (POT, CUT, COTE);
- PL. nivele curente 1:50;
- Sectiune 1:50;
- PL. Acoperis 1:50;
- Toate fatadele 1:50;(cu stampila verificator daca este cazul)
- Rezistenta: PL. Fundatii 1:50;
Toate detaliile de fundatii (vizate de verificator si expert când este cazul)

-se vor întocmi doua dosare distincte
- planurile vor avea cartuse stampilate de firma proiectanta în original
- în cartus va fi trecut numele firmei proiectante si numarul Registru Comert sau nr.

Autorizatie proiectant
- numar telefon petent pentru lamuriri suplimentare:
- Taxa - 1% - Spatii comerciale, împrejmuiri, birouri, spatii de productie, anexe gospodaresti la locuinte, hale, depozite;
- 0,5 % - pentru locuinte din valoarea de investitie;

ATENTIE! Pentru garaj, daca este amplasat în afara locuintei se taxeaza cu 1%.


laptop